MKE VISUELE GELETTERDHEID
Introductie van het onderzoek

De Master Kunsteducatie (MKE) heeft mij de kans gegeven om mijn kunsteducatieve kennis te verbreden en verdiepen. Binnen onze zeer diverse leergemeenschap waren alle kunstdisciplines vertegenwoordigt, en bevond ik mij in een bijzonder inspiratievolle omgeving. Het heeft me anders leren kijken, analyseren en laten zien dat juist het aangaan van de dialoog een van de meest waardevolle informatiebronnen kan zijn. Als fotograaf is bezig zijn met beelden dagelijkse kost. Het vertellen van een verhaal middels beeld lijkt voor mij een logische manier van communiceren. Maar werkt dit wel voor iedereen op deze manier? Wat gebeurt er als er een discrepantie ontstaat tussen de bedoeling van de maker en de perceptie van de ontvanger? Ontstaat er een nieuwe dialoog? Een nieuwe werkelijkheid? Of enkel ruis in de communicatie?

Mijn onderzoek gaat over de waarde van het ontwikkelen van visuele geletterdheid bij studenten. Visuele geletterdheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarover we moeten beschikken om ons bewust, kritisch en actief te bewegen in de huidige beeldcultuur. Bij visuele geletterdheid spelen drie factoren een rol: cognitie, betekenis en het maakproces (Dellevoet, 2013). Het gaat om het ontwikkelen van de competentie om informatie te begrijpen en doelgericht in te zetten. Mijn overtuiging is dat een goede visuele geletterdheid een groot aandeel heeft in de ontwikkeling van een student, doordat het cognitieve vaardigheden versterkt en een onderzoekende houding traint.

Middels een casestudy heb ik onderzoek gedaan naar het inzetten van visueel onderzoek in fotografielessen met als doel de visuele geletterdheid te vergroten. Op deze site kunt u mijn aanpak en belangrijkste onderzoeksresultaten terugvinden. Ook kunt u de beelden downloaden die ik heb ontwikkeld gedurende mijn onderzoek. Hiermee kunt u zelf aan de slag in de praktijk.

Is uw nieuwsgierigheid geprikkeld? Bij deze nodig ik u uit om de sprong te wagen in de (visuele) wereld van mijn onderzoek. Hopelijk brengt het nieuwe inspiratie, of komt er een dialoog op gang door hetgeen wat u tegenkomt en ziet.

LITERATUUR:

  • Dellevoet, S. (2013). Visueel geletterd door (voor)lezen. Geraadpleegd op http://www.digitaleetalages.nl/thema/opvoeding-en-onderwijs/voorlezen/visueel-geletterd-door-voorlezen.html.
© 2020 Suzanne Verhagen Fotografie | Powered by MoBoIT